BAU-TECH 2003 Építőipari Kft.
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és
kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely)
foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!


Az adatok kezelője a BAU-TECH 2003. Kft.
Székhelyünk 9353 Szárföld, Fő utca 70.
A céget Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 08-09-012025 számon 

Amikor cégünkkel szerződik, tőlünk szolgáltatást rendel meg az adatkezelés célja, a szerződés teljesítése, a számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, és a számviteli törvényeknek való megfelelés és az önnel való kapcsolattartás. A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az adatok az Ön neve, címe, telefonszáma és adószáma a vásárlás dátuma és időpontja, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja. Az adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.
A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára és a fizetési módját.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:
Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.)

Minőségi kifogások kezelése:
Amikor Önnek valamelyik szolgáltatással, kapcsolatban minőségi kifogása van, vagy a terméket visszavesszük, ezen célok megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben, garanciában vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük : Az Ön neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, egyedi azonosítószáma, módja. panaszos által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírás visszavét esetén a termék adatai. Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 10 évig tároljuk. Ha Ön a vásárlók könyvébe tett bejegyzést, azok másodpéldányát két évig őrizzük. Az adatok a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó felé továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év


Adatkezelés toborzás esetén
A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig. Ezeket az adatokat azért tároljuk, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke.

A következő adatokat kezeljük: az Ön neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése során megosztott . Az Önről készült fénykép. A kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolata.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mailben küldi meg pályázati anyagát, ezek az adatok az e-mail szolgáltató szerverein is keresztül halad.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

Amennyiben a honlapunkon keresztül -a kapcsolati űrlap kitöltésével- veszi fel velünk a kapcsolatot, a nevén, e-mail címén kívül kezeljük az üzenetben megadott egyéb személyes adatokat. Ezeket az adatokat az ügymenet lezártáig kezeljük, az adatok a weboldal szolgáltatójának szerverein is keresztül haladnak.

A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:
Megbízott neve: Pécsiné Horváth Melinda
Telefonszáma: 303464424
E-Mail címe: iroda@bau-tech.hu
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu